אין המלצה לבדיקת תפקודי ריאה כסקר למחלת ריאה חסימתית

המלצות חדשות של כוח המשימה האמריקני לרפואה מונעת הועלו לאתר האינטרנט של ה Annals of Internal Medicine.
ספירומטריה היא בדיקה פשוטה שמבוצעת במרפאה (בישראל אין לדעתי מכשירי ספירומטריה במרפאות ראשוניות) באמצעות נשיפה מאומצת. הבדיקה מגלה ביעילות את רמת החסימה של דרכי הנשימה של הנבדק.
בשנים האחרונות פורסמו מספר מחקרים מבוססי ספירומטריה שבדקו אוכלוסיות רחבות באמצעות ספירומטריה וגילו [...]

גשם של חיסונים חדשים

הצלחה משמעותית ביותר בביעור מחלות זיהומיות קשורה בהמצאת החיסונים. חשיפה של מערכת החיסון לחלקיקים דמויי חיידקים או ווירוסים, יוצרת תגובה חיסונית וזיכרון חיסוני שיכולים למנוע היווצרות מחלות מסוכנות עד כדי הכחדתן. מניעה זו טובה יותר מכל אנטיביוטיקה או טיפול במחלה מאחר ולהגנות שמערכת החיסון מפתחת מחוללי המחלות לא מפתחים עמידות. בעזרת חיסונים הוכחדה לחלוטין מחלת [...]